הקלטה של מפגש הלומדים הראשון עלתה לקורס וניתן למצוא אותה בקורס ״הצלחה בשיעורים״ תחת ״בונוס״.

שימו לב שעל מנת לעבור לשלב הבא בקורסים, יש לראות את הסרטון בשיעור עד סופו.

התחברות לאתר